یافتن محصولات و سرویس ها


سیستم مدیریتی کسب یار
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریتی کسب یار لطفا از وب سایت اختصاصی این محصول در آدرس www.kasbyar.com بازدید فرمایید.
شروع از
8,000,000 ریال به صورت یک بار

لایسنس کلاینت
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریتی کسب یار لطفا از وب سایت اختصاصی این محصول در آدرس www.kasbyar.com بازدید فرمایید.
800,000 ریال به صورت یک بار

تعداد 5 عدد کسب یار
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریتی کسب یار لطفا از وب سایت اختصاصی این محصول در آدرس www.kasbyar.com بازدید فرمایید.
شروع از
30,000,000 ریال به صورت یک بار

تعداد 20 عدد کسب یار
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریتی کسب یار لطفا از وب سایت اختصاصی این محصول در آدرس www.kasbyar.com بازدید فرمایید.
شروع از
100,000,000 ریال به صورت یک بار

تعداد 50 عدد کسب یار
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریتی کسب یار لطفا از وب سایت اختصاصی این محصول در آدرس www.kasbyar.com بازدید فرمایید.
شروع از
100,000,000 ریال به صورت یک بار

تعداد 100 عدد کسب یار
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریتی کسب یار لطفا از وب سایت اختصاصی این محصول در آدرس www.kasbyar.com بازدید فرمایید.
شروع از
100,000,000 ریال به صورت یک بار

تعداد 200 عدد کسب یار
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریتی کسب یار لطفا از وب سایت اختصاصی این محصول در آدرس www.kasbyar.com بازدید فرمایید.
شروع از
100,000,000 ریال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution