نحوه بررسی کردن دامنه های موجود

ابتدا به سامانه پشتیبانی و مدیریت مشتریان تسهیل گستر مراجعه کرده، در صفحه نخست در قسمت انتخاب دامنه نام دامنه مورد نظر خود را به لاتین نوشته و و تب بررسی موجود بودن دامنه را بزنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه

دومین چیست؟

دومین چیست ؟ دامنه در حقیقت نام وب سایت شما می باشد كه از دو قسمت نام و پسوند تشكیل شده است. انتخاب پسوند برای یك آدرس اجباری است، پسوند را می توان از میان گزینه های موجود و با توجه به نوع یا محل فعالیت انتخاب نمود كه می توان آنها را در سه دسته كلی به ترتیب زیر...

راهنمای انتخاب نام دامنه (دامین، دومین، Domain)

دامنه  کلمه ای است که به عنوان ترجمه  Domain  در فارسی رایج شده و در لغت به معنی قلمرو می باشد و در اینترنت به نام اختصاصی هر وب سایت گفته میشود. که حداقل دو بخش دارد بخش اول که قبل از نقطه می آید به انتخاب ثبت کننده و متقاضی در صورتی...